skip to Main Content

Huisregels

Wanneer je het festivalterrein betreedt, ben je verplicht je te houden aan deze huisregels die zijn opgesteld voor het Rôggefeest. Voor jou en onze veiligheid. 

 

 • Op het Rôggefeest festival is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Het is niet toegestaan om eigen dranken het festivalterrein mee op te nemen.
 • Het is niet toegestaan drank buiten het festival terrein te nuttigen.
 • Alcohol wordt niet verstrekt onder de 18 jaar.
 • Het meebrengen van huisdieren wordt afgeraden.
 • De organisatie of haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of materiële-, dan wel immateriële schade.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of het handelen in artikelen of etenswaren op het festival is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is gegeven door de organisatie.
 • Een ieder moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Bij constatering van het in bezit hebben van, of het gebruiken van soft- of harddrugs, volgt overdraging aan de politie.
 • Bij het plegen van misdrijven volgt overdraging aan de politie.
 • Op ’t Rôggefeest worden foto’s en video opnamen gemaakt voor promotiedoeleinden. Mocht u bezwaar hebben om gefotografeerd of gefilmd te worden en publicatie daarvan, dan kunt u dat aangeven bij het bestuur van stichting ’t Rôggefeest.
 • Op het festival kan geluid worden geproduceerd van boven de 85 Db(a). De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid door mogelijke nadelige gevolgen hiervan aan het gehoor.
 • Beveiliging en politie hebben het recht tot preventief fouilleren.
 • Bij het niet naleven van de huisregels wordt de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd.
 • Bij constatering van diefstal of vernieling van materialen van de organisatie of omwonenden, volgt overdraging aan de politie. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker of de groep waartoe hij of zij behoord.
 • Het is niet toegestaan om fietsen mee te nemen op het festivalterrein.
 • Op het Rôggefeest festivalterrein gelden alledaagse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, het maken van discriminerende opmerkingen, wildplassen en biergooien zijn niet toegestaan.
 • In situaties waarbij dit regelement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van een bestuurslid van de organisatie of van de politie bindend.

Back To Top