Skip to content

Huisregels

Wanneer je het festivalterrein betreedt, ben je verplicht je te houden aan deze huisregels die zijn opgesteld voor het Rôggefeest. Voor jou en onze veiligheid.
 •  Op ‘t Rôggefestival is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 •  Op festivalterrein gelden alledaagse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, het maken van discriminerende opmerkingen, wildplassen en biergooien zijn niet toegestaan.
 •  Het is niet toegestaan in gesloten festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes te
  roken. Dit geldt ook voor een e-sigaret.
 • Het is niet toegestaan om eigen dranken het festivalterrein mee op te nemen.
 •  Het is niet toegestaan drank buiten het festival terrein te nuttigen.
 •  Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan evenals weder verstrekking ervan aan deze personen.
 •  Het verspreiden van folders, flyers en/of het handelen in artikelen of etenswaren op het festival is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is gegeven door de organisatie.
 • Bij constatering van het in bezit hebben van en of het gebruiken van soft- of harddrugs, geestverruimende middelen en lachgas volgt overdracht aan de politie.
 •  Bij constatering van het plegen van een misdrijf volgt overdracht aan de politie.
 • Beveiliging en politie hebben het recht tot preventief fouilleren.
 • Bij constatering van diefstal of vernieling van materialen van de organisatie of omwonenden, volgt overdracht aan de politie. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker of de groep waartoe hij of zij behoort.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering zal degene worden overgedragen aan de politie
 • Op ’t Rôggefestival worden foto’s en video opnamen gemaakt voor promotiedoeleinden. Mocht u bezwaar hebben om gefotografeerd of gefilmd te worden en publicatie daarvan, dan kunt u dat aangeven bij het bestuur van stichting ’t Roggefeest.
 • Op het festival kan geluid worden geproduceerd van boven de 85 dB(a). De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid door mogelijke nadelige gevolgen hiervan aan het gehoor en adviseert daarom oordoppen te dragen. Deze zijn tegen een geringe prijs beschikbaar bij de entree.
 • Een ieder moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Huisdieren worden niet toegelaten.
 • Het is niet toegestaan om fietsen mee te nemen op het festivalterrein.
 • De organisatie of haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of materiële, dan wel immateriële schade.
 • Bij het niet naleven van de huisregels wordt de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd.
 • In situaties waarbij dit regelement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van een bestuurslid van de organisatie of van de politie bindend.
Back To Top